AutoLux

AutoLux (1)

Събота, 19 Ноември 2016 00:00

AUTOLUX® Бързосъхнещ лак, AL302

Написана от

ОПИСАНИЕ

AUTOLUX®Бързосъхнещ лак, AL302 е двукомпонентен бързосъхнещ лак, особено подходящ за употреба при ниски температури, поради бързото си естествено съхнене.  

ПРОДУКТ           

ЛАК:

ВТВЪРДИТЕЛ:

AL302 Autolux Бързосъхнещ Лак

AL503 Autolux Бързосъхнещ Втвърдител   (15 - 25ºC)       

                                         

Подготовка на повърхността

Запознайте се с техническия лист на армиращия слой.

Забележка:

Максималното време за изчакване преди нанасяне на бързосъхнещия лак AL302 Autolux е 24 часа.
Ако сте изчакали по-дълго, почистете добре и нанесете допълнителен армиращ слой.

Непосредствено преди нанасяне на бързосъхнещия лак AL302 Autolux, почистете повърхността с подходяща мека кърпа.

Не се препоръчва използването на  бързосъхнещия лак  AL302 Autolux върху армиращи продукти на водна основа.

Разреждане

1

 

AL302 Autolux Бързосъхнещ Лак

AL503 Autolux Бързосъхнещ Втвърдител

Използвайте сместа до:

Обем:

2 Части

1 Част

2 – 2.5 Часа след приготвяне

Нанасяне

2

 

Конвенционален пистолет:

HVLP пистолет или друг подходящ инструмент

Дюза 1.41.6мм, налягане– 40-45 psi (2.7 - 3.1 bar) в пистолета

Дюза 1.4 – 1.6мм, налягане25-30 psi (1.7 – 1.8 bar) в пистолета

Слоеве

3

 

2 - 3 слоя

(50 – 60 микрона дебелина на сухия слой)

Време за нанасяне на следващият слой

4

 

Преди повторно нанасяне на лака изчакайте 3-5 минути при температура 20ºC

Съхнене

5

Естествено съхнене при 20ºC

Бързо съхнене:

Неполепва прах:

Polish/Into Service

Сух при допир

Може да се облепи

40ºC

                       полиране

20 - 30 минути

2 часа/4 - 6 часа

2 - 3 часа

2 - 3 часа

20 минути след пълното изстудяване на метала

2 - 4 часа след пълното изстудяван