MAXIDRIVER MS

snimki-produkti-009MAXIDRIVER MS 3:1 Е ПОЛИУРЕТАНЕН ДВУКОМПОНЕНТЕН ЗАПЬЛВАЩО-ИЗОЛИРАЩ ШПРИЦ КИТ
БЬРЗОСЬХНЕЩ , ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФ НА СУХО И ВОДНО И МНОГО ДЬЛГОТРАЕН
ПРЬСКА СЕ КАТО ЗАПЬЛВАЩ И ИЗОЛИРАЩ ФОНД ПРИ ЧАСТИЧНИ И ТОТАЛНИ ОБРАБОТКИ НА КОЛИ И ИНДУСТРИАЛНИ МПС

НАНАСЯ СЕ ВЬРХУ

ГОЛА ЛАМАРИНА ОБЕЗМАСЛЕНА И ШЛАЙФАНА/ПРИ МАЛКИ ПРОСТРАНСТВА/
ПОЛИЕСТЕРНИ КИТОВЕ ШЛАЙФАНИ С Р 280/320
СТАРИ БОИ
*** ПРИ МАЛКИ ПРОСТРАНСТВА ГОЛА ЛАМАРИНА НАПРАВЕТЕ СЛОЯ ТАКА ЧЕ СЛЕД ШЛАЙФА ДА Е ПО ГОЛЯМ ОТ 60 - 80 МИКРОНА

ПОДГОТОВКА

ИЗМИВАНЕ С ВОДА И МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ
ШЛАЙФ НА СТАРИ БОИ С Р 280 - 320 И ИЗМИВАНЕ С SGRASANTE ANTISILICONICO 3500
ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА МАКСИМАЛНА ЗДРАВИНА ПРЕДИ M.DRIVER НАНЕСЕТЕ 1 - 2 РЬЦЕ ECOPHOS

  ОБЕМНО ПО ТЕЖЕСТ
MAXIDRIVER MS 3:1  1000  1000
КАТАЛИЗАТОР  330  220
РАЗРЕДИТЕЛ 50 - 100   30 - 60
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 20 ГРАДУСА  20 30 ''  
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДО: 60 МИНУТИ   
     

** МОЖЕ ДА СЕ ДОБАВИ ADDITIWO PLASTIFICANTE A D 1208 : 20 30 % ТОГАВА КОГАТО ДЕТАЙЛА ЩЕ СЕ ПОДЛАГА НА МЕХАНИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ ИЛИ ЩЕ ВИБРИРА

КАТАЛИЗАТОР: 3036 НОРМАЛЕН
  3037 ЛЕТЕН
РАЗРЕДИТЕЛ: 4305 ВИНГИ ПРИ ПОПРАВКИ И ЧАСТИЧНИ ПРИ ТЕМП. ПОД 25 ГРАД.
  4310 НОРМАЛЕН ПРИ ЧАСТИЧНИ ПОПРАВКИ И ТЕМП. НАД 25 ГРАД.
  4320 БАВЕН ПРИ ТОТАЛНИ ОБРАБОТКИ НАД 25 ГРАД.
  4208 УСКОРИТЕЛ ПРИ РАБОТА ПОД 20 ГРАД.
   

НАНАСЯНЕ

ПИСТОЛЕТ ГОРНО КАЗАНЧЕ ДЮЗА : ММ 1.6 - 1.8
НАЛЯГАНЕ БАР 2/3
БРОЙ РЬЦЕ 2
ПРЕПОРЬЧВАНА ДЕБЕЛИНА : 100 МИКРОНА
МАКСИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 200 МИКРОНА
ИНТЕРВАЛ М/У РЬЦЕТЕ :  5 - 10 МИН.
ПОДЛЕЖИ НА ШЛАЙФ СЛЕД 3/4 ЧАСА ПРИ ДЕБЕЛ СЛОЙ - СЛЕД 10-12 ЧАСА
ПРИ КАМЕРА СЬХНЕ ЗА 20 - 30 МИН НА 60 ГРАД. 
ШЛАЙФ : Р 320 - 400 НА СУХО , ВОДНО - Р 800 
ОПАКОВКА : 1 И 3 ЛИТРА  
   

СЬХРАНЕНИЕ: 18 МЕСЕЦА НА СУХО И ПРОХЛАДНО МЯСТО

Прочетена 2095 пъти