QP-3400 Quickline

2K-Build-Primer-3QP-3400 е запълващ  акрилен филер от серията Quickline. 2К, сив, бързосъхнещ.

Продукти

Филер: QP-3400   Quickline 2K запълващ филер
Втвърдител: QH-4220   Quickline MS Нормален втвърдител   (до 25°C)
  QH-4230   Quickline MS Бавен втвърдител  (25 - 35°C)
   
Разредител: QS-5210   Quickline MS бърз разредител (15 - 25°C)
QS-5220   Quickline MS стандарт разредител (20 - 30°C)
QS-5230   Quickline MS Бавен разредител (25 - 35°C)
   

Подготовка на повърхността

Почистете повърхността добре, преди и след търкането.

Стари бои: Търкане с машина  P240-P320
Гол метал: Търкане с машина  P120-P180  
Запълващи китове:Търкане с машина P120-P180

Смесване 5:1

  Смесване на обем
  Запълващ филер Стандартен филер
Quickline 2K Запълващ филер QP-3400  5 части  5 части
Quickline MS Втвърдител QH-4220/4230  1 части  1 части
Quickline MS Разредител QS-5210/5220/5230  -  15%
     
Да се използва до:  при 20ºC  1 час  1 – 1.5 час
     

Нанасяне

Стандартен пистолет: Дюза 1.8 – 2.2 mm, Налягане на въздуха 50 psi (3.5 bar)на пистолета

HVLP пистолетι:    Дюза 1.5 – 1.8 mm, Налягане на въздуха – според техн. характеристики на производителя

Брой на ръцете

Запълващ филер
2 - 3 ръце
(100–200 микрона суха дебелина на филма)
Стандартен филер
2 – 4 ръце
(75-150 микрона суха дебелина на филма)
   

Интервал: 5-10 минути, между ръцете на  20ºC

Съхнене

Съхнене на въздух,при 20ºC: Запълващ филер
3-4 часа ,за търкане и боя
Стандартен филер
2-3 часа ,за търкане и боя
Лампи I.R. Не се препоръчва интервал 5 минути
Съхнене в камера: 30 минути,при 60ºC за търкане и боя  
     

Търкане преди крайното покритие

Филерът 2Κ QP-3400, трябва да се изтърка преди нанасянето на боята.

Сухо търкане с машина или на ръка.

Характеристики за  VOC  
Допустимите норми на  EU ,за този продукт (категория: IIB.d) за количество,готово за употреба е  540гр/л.VOC.
В зависимост от начина на нанасяне ,практическите норми на VOC,може да са под нормите ,дадени от EU.

 

 

 

 

 

Прочетена 1851 пъти