Продуктова гама

Високи технологии в ръцете ви

fotoprodottiokokSELEMIX  включва гама от висококачествени концентрирани цветни основи и пълна селекция от свързващи вещества. Комбинацията от тези компоненти   осигурява система за боядисване, изработена за да отговори на точните ви изисквания за резултат, качество и цена.

Заедно с традиционни продукти на база на разтворители, SELEMIX    е разработила и алтернативни бои на водна основа за всички видове метални повърхности, които отговарят на Директивата EU VOC за ограничението на емисии на разтворители.

Каквото и да искате да боядисате ...
SELEMIX може да даде решението, точно за работата.

SELEMIX – Избор на цветове без аналог

SelemixsegmentiokSELEMIX не само предоставя изключителна гъвкавост в способностите си да боядисва почти всеки субстрат, но също така предлага огромна гама от цветни комбинации и изключителна точност на цветовете. Наличните формули покриват всички водещи международни стандарти за цветове, както и много цветни еталони за индустриални и публични услуги.

Всеки цвят е специално формулиран във всяка от трите основни химични семейства, полиуретан, синтетика и целулоза. Тези индивидуални формулировки гарантират първокачествена точност на цвета, какъвто и тип покритие да искате да постигнете.

SELEMIX  се поддържа от гама от сложни инструменти за поддръжка на цветовете като спектрофотомер, висококачествени мостри за идентификация на цвета и пълна онлайн услуга за цветове.

SELEMIX – Пълна гама услуги

SelemixvarieТехническа помощ, професионални обучителни курсове, онлайн услуга за цветове и център за обаждания са налични във всички местни обекти, за да ви предоставят пълна поддръжка и съвет при избора на най-добрия цикъл за боядисване.

SELEMIX  е основния ви местен партньор.

 

Прочетена 3119 пъти