Системи за боядисване Selemix, сертифицирани по ISO 12944

Quartino-FINAL-2

Кликни на снимката за увеличение.

 

Широка гама решения за индустриални покрития

Quartino-FINAL-21Системата Селемикс е специално проектирана за индустриални покрития: див ерсифицирана и пълна оферта, която да задоволи изискванията на клиента както за защита, така и за естетичен вид.

Системата селемикс е гъвкава и ефективна гама, базирана на концентрирани оцветители и широка гама свързващи вещества, която предоставя индивидуални решения за покрития.

Сертифицирани системи
Системата Селемикс предоставя широк избор системи за покрития, сертифицирани по ISO 12944, отговарящи на различни нужди на клиентите от гледна точка на устойчивост, цена и качество.
ISO 12944 е признат и широко прилаган стандарт за защита от корозия на стоманени структури, изложени на различни природни условия.
Системите за покритие, посочени в долната таблица описват различно ниво на корозионни резултати, квалифицирани от независима лаборатория, сертифицирана по ISO 9001 съгласно методите за изпитване на ISO 12944 Част 6.

ISO 12944 класификация на средите

Клас
корозия
Типични външни условия Типични вътрешни условия
C1 - Отоплени сгради с чиста атмосфера, напр. офиси, училища, магазини, хотели
C2 Атмосфера с ниско ниво на замърсяване. Предимно селски райони. Неотоплени сгради, където може да се появи конденз, напр. складове, спортни зали
C3 Градски и индустриални атмосфери, средно замърсяване със серен диоксид. Крайбрежни райони с ниска соленост. Производствени помещения с висока влажност и частично замърсяване на въздуха (заводи за преработка на храна, перални, бирарии, мандри)
C4 Индустриални и крайбрежни райони със сродна соленост. Химически заводи, басейни, крайбрежни
пристанища.
C5-I Индустриални райони с висока влажност и агресивна атмосфера. Сгради в райони с почти непрекъснат конденз и силно замърсяване.
C5-M Крайбрежни и отвъдморски райони с висока соленост. Сгради в райони с почти непрекъснат конденз и силно замърсяване.

Обхват на устойчивост по ISO 12944:

висок = над 15 години
среден = 5 -15 години
нисък = 2-5 години

Обхватът на устойчивост предоставя индикация за живота на системата, преди да е необходима първата сериозна работа по поддръжката.

sert

 

Прочетена 2578 пъти