ПРЕЛИВАНЕ

Техниката за преливане от цвят в цвят е често използвана за постигане на максимално качество в професионалната авторепаратура. Резултатите са обвърани както с уменията на бояджиите, така и с качествата на използваните материали. Лесните за употреба специализирани продукти MAXMEYER® правят изпълнението на всяка задача лесно и надеждно.

Съвместими продукти