4305/4310/4320 Разредител

MSDS
TDS

Описание

Стандартна серия разредители
1.911.4305 бърз
1.911.4310 нормален
1.911.4320 бавен
Съвместими продукти:
• MaxicarHS
• Всички продукти съвместими с втвърдители 4000/6000/8000