1.975.1200 Maxifix Адитив за преливане

MSDS
TDS

Описание

1.975.1200 Maxifix е готов за употреба продукт използван при преливане на двуслойни и трислойни металици. Oсигурява добра основа за преливане на цветовете и се нанася в зоната на ремонта. Успешно попълва дребни драскотини и дефекти при подготовката и помага да се намали праха от мъглата.