9910/9940 Разредители за AquaMax EXTRA

MSDS
TDS

Описание

1.911.9910  AquaMax Thinner –Стандартен разредител за AquaMax EXTRA

1.911.9940  AquaMax Retarder Thinner – Бавен разредител за AquaMax EXTRA при температури >30С