Код на продукта : 1.911.9910

9910/9940 AquaMax Thinner

MSDS
TDS

Описание

Код на продукта : 1.911.9910

Серия разредители за AquaMax EXTRA
9910 – Стандартен разредител
9940 – Бавен разредител за температури > 30С

Виж Система:

> АКВА МАКС ЕКСТРА
> АКВА МАКС ЕКСТРА ЪНДЪР БОНЕТ