Maxicar HS

MSDS
TDS

Описание

MaxiCar HS е система базисни металици с високо съдържание на сухи вещества. Лесна за използване и бързо съхнене. Предлага отлична покривност с многослойни и перлени цветове. Тази система ви осигурява високо качество, производителност, отлично покритие и издръжливост.

Разредители и адитиви:

1.911.4305 бърз – <18С

1.911.4310 нормален – <25С

1.911.4320 бавен  – >25С

1.975.1200 Максификс- Адитив за преливане
AD 1201 – Адитив за преливане