Код на продукта : 1.935.1201

1201 Полиестерен разредител

MSDS
TDS

Описание

Код на продукта : 1.935.1201

Специален разредител за полиестерен шприц кит.
Съвместими продукти:
> Пластомакс 3300