Код на продукта : 1.954.2550

2550/2545 UHS втвърдители

MSDS
TDS

Описание

Код на продукта : 1.954.2550

2550 и 2545 са UHS втвърдител от ново поколение със специално предназначение.
2550 УХС втвърдител  18С < 30С
2545 УХС втвърдител за високи температури  >30С

Съвместими продукти:
> UHS CLEAR 0325