Описание

3660 е водоразредим почистващ препарад предназначен за почистване на замърсявания от пластмасовите повърхности. Той осигурява възможно най-добрата адхезия за поправка с кит или боя.
Използва се за премахване на отделители при нови пластмасови части.
Характеристики и предимства
1. Съотношението 1:1 предоставя лесно смесване и увеличава пропускливоста